måndag 8 oktober 2018

Rid i natt


Rid i natt utspelas under första halvan av 1600-talet när bönderna i byn Brändebol tvingas gå dagsverken för en tysk adelsman. En av bönderna, Ragnar Svedje, vill att de ska vägra följa adelsmannens påbud, som han anser strider mot rätt och lag. När tyskens fogde hotar med kroppsstraff tycker dock byns ålderman att de ska ge efter. Ragnar Svedje måste fly till skogs för att inte bli gripen. Rid i natt brukar läsas som Mobergs engagemang mot nazismen och hans kritik av de svenska eftergifterna till Tyskland under andra världskriget.

Det är några månader sedan jag lyssnade på den här. Kanske inte lika bra som Raskens och Utvandrarsviten, men jag tyckte om den. Lite ålderdomlig stil med en del upprepanden. Riktigt vackert.

Så går en budkavle genom dag och natt, genom år och århundrande, löpande i sitt angelägna ärende, frambärande från tid till tid det brådskande budet, det yttersta och det främsta. Budkavle går: Rid i natt! I natt!

Det är nästan så att jag känner att jag vill läsa den också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bokslut april

  Jaha ja! Pruttdåligt som vanligt. Här är fullt av halv- och olästa böcker ända sedan februari. Jag läste i alla fall Nadifa Mohameds Förlo...