fredag 25 december 2020

Utmaningar 2021

Under 2021 kommer jag att dra ner på läsutmaningarna - framförallt kommer jag att ta bort i princip alla på förhand bestämda titlar. Det blev för mycket "måsten" under 2020 och i synnerhet för många böcker jag måste läsa och inte kunde byta ut mot ljudböcker. Ändå behöver jag utmaningar för att få något slags riktning på mitt läsande och för att ta mig an lite "tyngre" saker.

Förkovran kvarstår under 2021, men något förändrad. Inga på förhand valda titlar och något färre böcker.

Månadens språk kommer jag också att fortsätta med. Jag tycker verkligen om den utmaningen, som från början kommer från Ugglan & Boken.

Prisat är en omarbetning av Litteraturpristolvan. Även den en väldigt rolig utmaning startad av Ugglan & Boken, men hon tänker inte köra den i år, så då har jag gjort en egen variant med tretton olika litteraturpriser där jag hoppas klara av att läsa åtminstone en titel som förärats respektive pris. 

Naturlig läsning startades av Fanny och har gått 2020. Jag vet inte om hon kommer att köra den igen, men jag tänker fortsätta. Målet är åtminstone en bok per månad med djur, natur och/eller miljö i fokus, skönlitterärt eller fackböcker. 

Kaosutmaningen utgår i år från Mitt bokintresse. Jag hänger på.

Jorden runt på 100 böcker är ytterligare en av Ugglan & Bokens utmaningar. Den startade i april 2020 och är inte knuten till ett specifikt år. Jag fortsätter alltså med den.

Tema Shakespeare var ett eget tema jag hade för 2020 med målet att läsa ett Shakespearedrama varje månad. Det gick nu inte så bra, men jag vill fortfarande läsa Shakespeare, så jag låter det fortgå utan att knyta det till ett specifikt år.

Tema Bibeln körde jag 2019 och inte heller det gick så lysande. Men som när det gäller Shakespeare så vill jag ju verkligen läsa Bibeln, så det får också löpa på, utan att vara knutet till ett specifikt år.


2 kommentarer:

TBR juni

Nej, det gick inte så hejans bra med majs TBR heller. Över sommaren är jag - på egen begäran - utlånad till en vårdcentral som ligger betydl...